IMG
SIGN IN


Method:


ANNOUNCEMENT

×

Please select method HROnline(username & password) if you are unable to login using Active Directory username & password

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI © 2013 Copyright (UMS)

Universiti Malaysia Sabah
Jalan UMS, 88400, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

Telefon: (+6088) 320000 atau 320474, Faks : (+6088) 320223

Web Admin: sarah85@ums.edu.my